Vanhuspalvelulakiin henkilösömitoitus

Poiminta Uuden Suomen blokista

”Perussuomalaiset vaativat vanhustenhoitoa kestävälle pohjalle

Perussuomalaiset vaativat, että vanhustenhoito saadaan Suomessa kestävälle pohjalle. Hallituspuolueiden viime viikkojen kinastelu ei vie asiaa eteenpäin, vaikka nyt olisi aika tehdä tärkeitä ratkaisuja vuosiksi eteenpäin. Keskustelun ytimessä tulisi olla vanhusten kaikin tavoin laadukas hoito, sen sijaan että hoitajia lasketaan desimaa

liluvuilla.Henkilöstömitoituksen kirjaaminen vanhuspalvelulakiin on myös perussuomalaisten mielestä ehdottoman tärkeää. Sen lisäksi on huomioitava useita muitakin seikkoja, jotta vanhuspalvelulailla pystytään takaamaan laadukkaat vanhuspalvelut koko maassa. Vanhuspalvelulain osalta lupaukset on pidettävä: kunnille on taattava riittävät resurssit palvelujen toteuttamiseksi ja vanhuspalvelulain toteutumista on valvottava.On erittäin tärkeää, että myös henkilöstö huomioidaan kaikin tavoin vanhuspalvelulakia säädettäessä. Hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi ja heidän työskentelyolosuhteitaan tulee parantaa. Alalta on lähtenyt jo nyt huomattava määrä ammattilaisia muihin tehtäviin ja tämä kehitys on pysäytettävä. Hoitoala on matalapalkkainen ja naisvaltainen ala, jonka asemaa ja arvostusta perussuomalaiset haluavat nostaa. Uutta, ammattitaitoista henkilökuntaa ei saada pikakoulutuksilla ja palkkoja polkemalla. Hallituksen kädenväännössä hoitajat näyttävät olevan tällä hetkellä vain lukuja paperilla. On muistettava, että juuri hoitajat ovat niitä ihmisiä, jotka vanhusten hyvästä hoidosta jatkossakin vastaavat.Hanna Mäntylä ”

 

”Henkilöstömitoituksen kirjaaminen vanhuspalvelulakiin on myös perussuomalaisten mielestä ehdottoman tärkeää”

Tämä on minunkin mielestä tärkeää joka lakiin pitäisi saada, samoin myös laitoshuoltajien mitoitus. Lailla taattaisiin juurikin se ettei meitä ositeta. Ei vanhusten/asiakkaiden hoitamiseen voi osittua..olen kokonaisuus töissä..jos olen jonkun luona olen siellä enkä voi olla osittain toisaalla…niin se vaan menee… Yleisluontoinen minimimäärä on helppo arvioida yksiköstä huolimatta…ja onhan lainsäätäjät luullakseni niin viiisaita että osaavat määrätä muutaman yleispätevän mitoituksen…mistä kuntien pitäisi pitää kiinni.

css.php